Krajozem           25. 7. 2004 (20:18) X O

+ komplet celá moje kniha Krajozem: V zemi jménem Krajozem vládnou boje. Temní pánové chtějí ovládnout celý svět.Jenom jedna věc je může zastavit. Je to Meč Moci. Ten kdo s ním bude bojovat bude neporazitelný.Ale je tu jeden problém: nikdo neví kde Meč Moci je.

A proto byla vyslána výprava s úkolem Meč najít.Cesta bude velmi nebezpečná a zrádná. Členy výpravy jsou : elf Kegolas, trpaslík Kimli, hobit Krodo a člověk Karagorn. Vybrala je Elfská rada.

Jejich cesta začíná u elfského sídla Kroklinka.

,,Měli bychom vyrazit."řekl Karagorn.

,,Mě se nechce"ozval se tichý hlásek

,,Mlč Krodo!!!"okřikl Kimli ten tichý hlas.

,,Hej! uklidněte se.Někdo za námi přišel."řekl Kegolas

,,Dobrý den pánové"

,,Kdo to je?"zeptal se Krodo

,,Já jsem posel z dračí říše.Přišel jsem vám pomoct s vaším úkolem"

Teprve teď si Krodo uvědomil s kým mluví.Před ním stál docela velký Rudý drak.

,,?"řekl Krodo

,,Doufám že nevadí že vám budu pomáhat."

,,Samozřejmě že nám to nevadí.Takový drak se vždycky hodí."řekl naprosto klidně Karagorn ,,Ale teď už opravdu musíme jít"dodal.

A tak se výprava dala do cesty.Během cesty si Krodo všiml podivné věci.Zjistil že se Karagorn vždy objeví tam, kde se něco děje. On je úplný magnet na dobrodružství,pomyslel si Krodo.

,,Kousek odtud je město , můžeme se tam stavit."ozval se drak

,,Dobrý nápad draku"odpověděl Karagorn který se nějak objevil

,,Mimochodem jmenuji se Ríos"řekl drak.

,,Ehm..je tu malý problém"ozval se Kegolas.

,,Jaký?"zajímal se Karagorn.

,,No,nemůžeme jít do toho města všichni, takový drak se v ulicích nestratí."vysvětlil Kegolas.

,,My, ale půjdeme do města draků"

,,Och aha.Nabude to drakům vadit?"zeptal se Krodo

,,Ne, jste se mnou a já jsem jeden z nejlepších dračích bojovníků, chovají ke mně úctu."

,,Tak to je dobré pojďme"řekl Kegolas

Karagorn si odtáhl Kroda trochu dál od ostatních.

,,Ten drak ti asi vadí,co?"

,,No...nějak se cítím nesvůj, když vedle mně stojí desetimetrový zabiják."přiznal Krodo

,,Draci nejsou zabijáci."odporoval Karagorn

,,No to je jedno a teď půjdeme do města plného draků!!!"řekl zoufale Krodo

,,Pojďte už!"zakřičel na ně Kegolas

Po chvilce chůze se dostali před bránu opravdu velkého města, s mnoha věžemi.V bráně stál asi dvoumetrový drak.

,,Myslel jsem že draci jsou jen velcí!"podivil se Krodo.

,,V tomhle městě ne. To je město malých draků."ozval se hlas někde nad Krodovou hlavou.

,,Kdo jste a co tu chcete?"zeptal se strážný a začal si je podezřívavě prohlížet

,,Chceme si odpočinout ve městě a poptat se na cestu"

,,A proč vás mám uposlechnout?"ušklíbl se strážce.

,,Protože tě jinak sežehnu na prach!"sykl naštvaně Ríos.

V ten okamžik si strážce uvědomil s kým mluví.Ríos se před ním tyčil jako hora z které každou chvíli spadne smrtící lavina.

,,E...klidně pojďte dovnitř"řekl omluvně strážce.

Ve městě se vydali k nějaké restauraci s venkovním posezením, protože desetimetrový Ríos by se do normální nevešel. Když nějakou našli tak si sedli a najedli se. Ale najednou restauraci obklíčili vojáci.

,,Vzdejte se! My jsme spojenci Temných pánů a vy jste naši zajatci!!"promluvil jeden voják.

,,Vy zrádci!! Já jsem věděl že se vám nedá věřit!!!"řekl naštvaně Ríos ,,Rychle nasedněte mi na záda!"Krodo,Karagorn,Kimli a Kegolas se namačkali rychle na Ríosova záda. Ríos roztáhl svá obrovská křídla a vzlétl. Několik vojáků vzlétlo také , ale hned klesli ,protože Ríos zapálil budovu hned za nimi.

,,Kam letíme?"zeptal se Krodo, kterému už začínalo být špatně z letu.

,,Dál od města.Potom půjdeme pěšky"odpověděl Ríos a prudce změnil směr.

,,Asi se pozvracím!"řekl už zoufalý Krodo.

,,Krodo,to vydržíš!Za chvilku jsme tam" utěšoval ho Karagorn.

,,No, na mně rozhodně nezvracej!"

,,Pokusím se!"odpověděl potichu Krodo.

Za chvilku přistáli na louce u lesa. Krodo lehl na zem a byl rád že let přežil. V keři vedle Kroda něco zašustilo.

,,Co to tam je Krodo?"zeptal se Karagorn ,který vždy o všem ví.

Z keře vyskočila malá veverka. ,,Uf , to je jenom veverka!"oddychl si Krodo.

,,Kam půjdeme teď ?" ozval se Kimli.

,,No...podle legendy se Meč Moci skrývá někde v temných severních zemích." odpověděl Karagorn.

,,Cože ? Vždyť tam je celý rok zima a sníh !"zděsil se Krodo.

,,To bude tím že je to na severu."

,,Už se tam moc těším"řekl Kegolas

,,CO???!!!!" zděsil se Krodo

,,Ano vždycky jsem chtěl navštívit severní země!"odpověděl Kegolas

,,Je tu ale problém. Severní země ovládají Temní pánové."řekl Ríos.

,,Pro nás není nic problém"řekl odhodlaně Kegolas

,,Tak jdeme do severních zemí !! "prohlásil Karagorn a výprava se dala do cesty.

V jednom velikém městě jménem Hlavní město je hlídka , která hlídá pořádek ve městě. A její dva členové se rozhodli přidat se k nejlepší armádě. Nejlepší armáda je z těch nejlepších vojáků. Je zasazována do nejtěžších případů. Mohou v ní být i upíři a vlkodlaci. Jsou do ní přijímáni jen ti nejlepší. Všichni nováčci jsou vystaveni tvrdému tréninku.

,,To je super! Půjdeme do té armády!!Konec nudných obchůzek městem!!Konečně si užijeme nějakou akci!!"řekl nadšeně Perik

,,No tak už se zklidni už tu jse"řekl Tarotka a zastavil se před bránou, za kterou byly výcvikové prostory armády.

,,Všechny holky nás budou zbožňovat!!!!!"

,,Zklidni se!! Chováš se jak magor a magor tam určitě neberou!"

Vydali se na nádvoří kde se přijímali nováčci.Moc jich tam nebylo.Zařadili se do řady k ostatním. Před nimi stál nějaký kapitán.

,,Takže vy se chcete k nám přidat?"zeptal se kapitán.

,,Ano"ozvalo se.

,,TICHO!!!!NEŘÍKAL JSEM ŽE MÁTE MLUVIT!!!!!"zařval kapitán,,Tak dobrá jste přiděleni do oddílu číslo 1. Váš velitel je tady. Doufám že z vás budou dobří vojáci."

K nováčkům přišel jejich nový velitel. Je to vysoký muž jehož výraz napovdá tomu, že naštvat ho je jako kopnout do vosího hnízda.

,,Jděte se převléct do šaten potom začneme výcvik. Za pět minut ať jste zde."řekl velitel až nepříjemně tichým hlasem.

,,Ten velitel bude asi hroznej."řekl Perik Tarotkovi když se převlékali v šatnách.

,,To si myslim taky "odpověděl Tarotka.

,,Tak jdem"řekl Perik.

Nováčci se vrátili na nádvoří. Velitel si zrovna prohlížel nějakou mapu. Hned ji však složil a šel k nováčkům.

,,Teď půjdeme trénovat tam na kopec." řekl velitel a vydal se ke kopci.

,,To by mně zajímalo co tam budeme dělat"zašeptal Perik Tarotkovi.

,,Nemluvit"ozval se velitel.

Konečně došli na vrchol vysokého kopce. Stály tu různé překážky na podlézání , přeskakování a přelézání.Byla to celá překážková trať.

,,Budete probíhat touto tratí. Kdo bude příliš pomalý za trest seběhne z kopce a znovu vyběhne nahoru."řekl velitel

,,Kdy máme začít?"ozval se jeden nováček , který si myslel že je mistr světa ve všem.

,,Hned"řekl velitel vražedným tónem.

,,Ten velitel má hrozně tichý hlas, jako nějaký zabiják"řekl Tarotka Perikove když se společně snažili přelézt vysokou zeď.

,,Jo to máš pravdu"odpověděl Perik a s hlasitým žuchnutím překonal zeď. ,,AU!"

Takto se na kopci honili déle než tři hodiny a už se začínalo stmívat. Všichni (až na velitele)

padali únavou.

,,Jděte do jídelny na večeři. Zítra ráno se v šest hodin seřaďte na nádvoří." řekl velitel a začal scházet z kopce.Nováčci se vrhli na skromnou večeři a lehli do postelí. Perik usnul dříve než došel do budovy kde měli postele a tak ho musel Tarotka ještě s pomocí donést do postele.

Šli (výprava za mečem)mnoho dní až dorazili do pustých severních zemí. Bohužel se od výpravy odpojil Kimli , protože našel skvělý důl. Výprava se zastavila až u Tmavé važe. Podle legendy se meč skrývá tam.

,,Jestli není tady, tak není nikde."řekl Karagorn.

A opravdu Meč tam nebyl.

,,Tak vracíme se. Krajozem zachrání někdo jiný. Tady Meč není.

Takto skončila velká výprava. Ale Krajozem stále není zachráněna..........

pět hodin všechny nováčky probudila trubka.

,,Já toho trubače zabiju!"řekl ospale Tarotka.

,,Všechno mě bolí. A dnes je zase trénink!"zasténal Perik.

Hned jak se nasnídali šli na nádvoří.Tam už na ně čekal velitel.

,,Dnes půjdeme k jezeru, kde se budete učit potápět a plavat na dlouhé vzdálenosti."řekl velitel a ukázal jim k jezeru.

,,Už se těším až se schladím ve vodě , dnes je strašný horko."řekl Perik když se zastavili na břehu.

,,Teď plavejte dvakrát na druhý břeh a zpátky. A žádné ulévání. Ve vodě žije náš ochočený žralok,ten vás bude popohánět. Jednou někomu ukousl ruku."řekl velitel a usmál se.Perik po jeho slovech velmi znejistěl. Všech osm nováčků se vrhlo do vody a spěchali , aby si je náhodou ten žralok nespletl se svačinou. Pro Perika to byl horor. Plavat vůbec neumí. Proto byl daleko za ostatními. Když začal zpomalovat, opodál se vynořila ploutev žraloka. Perik se zděsil a vyrazil obrovskou rychlostí vpřed.

,,Nyní se budete potápět. Na dně hledejte zlaté mince, ty si pak nechte jako odměnu."řekl velitel a ukázal jim jednu minci.

Všichni se vrhli pod hladinu jako šílení, chtěli mít co nejvíce peněz. Potápěli se asi hodinu. Perik našel dvě a Tarotka tři mince.

,,Tak končíme. Odpoledne máte volné, můžete jít do města. V šest hodin se vraťte na noční výcvik."řekl velitel.

,,Bezva!!"zaradoval se Perik když došli k bráně.

,,Moc se neraduj, město je dost daleko. Musíme si půjčit koně" řekl Tarotka

,,To je jedno,pěněz máme dost.Jo a máme tam jít normálně oblečení ,anebo v armádní zbroji?"

,,Normálně , nejsme ještě tak dobří abychom mohli pořád chodit ve zbroji."

,,Musím zase naštívit moji oblíbenou hospodu a projít se zase po městě"

,,Neblbni jsme z města pryč teprve dva dny."

,,Aha já si to ani neuvědomil"

Půjčili si koně a jeli do Hlavního města.V šest hodin se vrátili a učili se orientovat ve tmě. Když skončili měl Tarotka mnoho modřin a Perika bolelo celé tělo. Další dny měli neustále výcvik a občas volný den. Když už za sebou měli dva měsíce výcviku , šli do války. Vlkodlaci ze Země nemrtvých se dostali přes Velké horya útočili na Pastviny. Bojovalo se na břehu řeky.

,,To se mi vůbec nelíbí, ti vlkodlaci jsou strašní!"řekl Perik Tarotkovi během bitvy.

,,Jo. Bacha tam je nějakej!"

Moc dlouhý boj to nebyl , ale na konci se dozvěděli ,že vlkodlaci jsou spojenci s Temnými pány. Během dlouhého výcviku se Tarotka trochu spřátelil s velitelem.

,,Půjdeme do dalšího boje?" zeptal se Tarotka velitele.

,,Zatím ne. Budeme čekat jak se to vyvine."odpověděl velitel a začal si čistit meč.

Z Tarotky a ostatních se stali vojáci. Budou nasazeni ve velkém boji s Temnými pány , který se nezadržitelně blíží.......se vrátíme k naší výpravě.

,,Co budeme dělat ? Meč tady není !" řekl Krodo

,,Půjdeme to někomu říct. Třeba elfům do Kroklinky, to oni nás sem poslali."napadlo Karagorna.

,,Poletíme, budeme tam rychleji. Nasedněte mi na záda." řekl Ríos.

A tak letěli do Kroklinky.

,,Takže Meč tam nebyl ?" zeptal se hlavní elf.

,,Bohužel ne. Co máme dělat teď?"řekl Kegolas.

,,Váš úkol skončil jďete si kam chcete."

Kegolas zůstal v Kroklince,Ríos letěl domů a Karagorn se vydal na cestu za novým dobrodružstvím. Krodo se vydal k Hlavnímu městu. Kousek od města ho však zastavili dva hlídkující vojáci.

,,Hej stůj!"řekl voják.

,,Co? Normálně tady stráže nejsou!" řekl překvapený Krodo

,,No to bude tím že normálně není válka." ušklíbl se Perik.

,,Tím pádem by jste měli bojovat!"

,,Máme to tady hlídat. Takže jak se jmenuješ?" zeptal se Tarotka.

,,Jmenuji se Krodo a právě se vracím z neůspěšné výpravy."odpověděl Krodo.

,,Výprava? A za čím?" řekl Perik

,,Proč bych to měl říkat dvoum vojákům?"

,,Protože musíš" vysvětlil Tarotka a vytasil meč.

,,Tak dobrá ,řeknu vám to. Naším úkolem bylo najít Meč Moci a tak zachránit Krajozem."

,,Aha, a kdo vás vyslal?"

,,Elfská rada v Kroklince."

,,A teď mi řekni členy té výpravy"

,,Elf Kegolas, člověk Karagorn , trpaslík Kimli , drak Ríos a já."

,,Ano o té výpravě víme. Nevšimli jste si v Severních zemích něčeho podezřelého?"

,,Ano, bylo tam až moc pusto a prázdno." řekl Krodo.V tu chvíli se na nebi objevil veliký rudý drak a přistál vedle Kroda. Perik o krok ustoupil , ale Tarotka ani nemrkl.

,,Nazdar Krodo. Rozhodl jsem se ,že s tebou budu putovat." řekl Ríos.

,,A ty jsi kdo?" zeptal se Perik.

,,Já jsem drak a jmenuji se Ríos"

,,Ano už jsme o vás slyšeli." řekl Tarotka.,,Chcete se dlouho zdržovat okolo Hlavního města?"

,,Ne asi půjdeme někam za hory." řekl Krodo

,,Ale to je území nepřítele!"řekl Perik.

,,Nebojte se k nepřátelům se nepřidáme"

,,A co tam teda chcete dělat ?" pokračoval Perik.

,,Ničit nepřátele." odpověděl Krodo.

,,Tím pádem jedu s vámi" řekl Tarotka ,,Ale nejdříve musíme k velitelovi jestli to povolí."

,,Dobrá pojďme"

Velitelovi to vůbec nevadilo a tak se Tarotka řidal ke Krodovi a Ríosovi. Hned vlezli Ríosovi na záda a vzlétli. přes Velké hory . Naneštěstí je potkala silná vychřice. Ríos měl problémy s udržením se ve vzduchu. Přistát nemohl ,protože všude okolo byly hory a ledovce. Po dlouhém letu přistáli na hranicích mezi Velkými horami a Zeměmi temna. Okolo byla jen zpustošená země.

,,Vůbec se mi tady nelíbí. Všude je tu pusto a škaredo" řekl Krodo.

,,Proto se to tady jmenuje Země temna." řekl Tarotka a rozhlédl se.

Za chvíli si Ríos odpočinul a letěli dál. Po dnu letu dorazili k Jezeru smutku. Z jezera právě pil velký vlk.

,,To je vlkodlak. To by mně zajímalo co tu dělá." ozval se Tarotka. Vlk zvedl hlavu a uiděl blížícího se draka. Ríos klesl a chytl vlka do drápů. Vlk kousal a vrčel a drápal jako šílený. Ríosovi to ale nevadilo , protože draci mají tvrdé šupiny.

,,Nechte mně!!! zavrčel vlkodlak svou řečí.

,,Co říkal?" zeptal se zmatený Krodo.

,,My tě nenecháme. Kde je vaše armáda?" řekl Tarotka

,,Co ty umíš tou řečí?" užesl Krodo.

,,Naše armáda se přidala k armádě Temných pánů!"řekl vlkodlak

,,A kde je armáda Temných pánů?"

,,V říši Temných pánů!"vyhrkl vlkodlak kterého začaly drtit Ríosovi drápy.

,,Dobře půjdeš s námi ,Ríosi už ho můžeš pustit půjde s námi." řekl Tarotka a Ríos pustil vlka na zem. Potom se vydali pěšky na sever do říše Temných pánů.

,,To by mně zajímalo, co chcete udělat velké armádě Temných pánů"

,,Draka svými zbraněmi nezabijí"

,,Ty umíš naší řečí?"užasl vlkodlak.

,,Ty taky umíš naší řečí, nechápu proč tak nemluvíš."

Šli mnoho dní až uviděli armádu nepřátel. Byla obrovská.

,,Tak na tuhle armádu si teda netroufnu"

,,Máme velký problém. Tamti a tihle nás začínají obkličovat" řekl Krodo. Tarotka vytasil meč, Ríos roztáhl křídla, Krodo couvl a vlkodlak se schoulil k Ríosovi.,,Rozhodl jsem se že se k vám přidám"řekl. Kruh nepřátel se začal stahovat. Krodo už také vytasil svůj mečík. Ríos máchl svými křídly. Prudký vítr který tak vznikl smetl vojáky v prvních řadách. V tu chvíli se lkodlak vrhl dopředu a křikl:,,Já patřím k vám oni mně zajali!!"vojáci se rozestoupili a nechali vlka proběhnout.,,To je ale zrádce !"řekl Krodo. Ríos varovně zavrčel a vycenil svá velké zuby. Nepřátelé už byli velmi blízko , když se nad jejich hlavami přehnal malý rychlodrak který se často používá jako kůň. Na zádech mu seděl nějaký mladík. Boj už začal. Tarotka kosil nepřátele mečem a Ríos ocasem, křídly, ohněm a hlavou. Krodo se krčil u Ríose a občas sekl svým mečem. Za chvilku se vojáci stáhli trochu dál. ,,Teď nám pomůže jenom zázrak." řekl Tarotka a rozhlédl se po okolní armádě. Všiml si že se ze Zemí temna něco blíží.

Byli to draci. Mnoho draků.,,Myslím že zázrak se právě stal"řekl Ríos. Za chvilku draci přiletěli a vrhli se na armádu nepřítele. Jeden z draků přistál u Ríose.

,,Kdo vás sem zavolal?"zeptal se Ríos.

,,Nějaký chlapík na rychlodrakovi"odpověděl drak a odletěl. Vedle Tarotky přistál malý rychlodrak a z jeho zad seskočil nějaký mladík.

,,Mě se dá věřit" řekl . Krodo si uvědomil že to je ten vlkodlak co od nich utekl.

,,Zachránil jsi nám život!" užasl Krodo.,,Ale teď pojďme bojovat!"Když dobojovali, draci odlétli zpět do Dračí říše. Ríos si unaveně lehl na zem a Krodo se opřel o jeho nohu. Tarotka si sedl vedle Kroda.

,,Jak se vlastně jmenuješ ?" zeptal se Krodo .

,,Já se jmenuju Tim" odpověděl vlkodlak a sedl si na Ríosovu tlapu.

,,Co budeme dělat teď , když je vojsko poraženo?" znovu se zeptal Krodo.

,,Tohle byl jen malý oddíl. Ta obrovská armáda je zatím schovaná v Říši Temných pánů." opověděl Tim.

,,My máme taky velkou armádu. A já jsem její člen." řekl ospale Tarotka. ,,Ale teď se musím vyspat." dodal.

,,Teď chceš spát?" zděsil se Krodo ,,Jsme na území nepřítele!"

,,No a co? Ríos taky spí. A stejně tady nebudeme dlouho." řekl Tarotka.

Po chvíli odpočinku se vydali k Jezeru smutku. U jezera zabočili k Městu.

,,Zajdeme do Města. Chodí tam různí tvorové. Ani Ríos tam nevzbudí podezření" řekl Tarotka

Po dnu cesty se dostali do Města. Vydali se k nějaké hospodě. Sedli si k jednomu stolu, tedy až na Ríose který čekal venku. V hospodě byl celkem klid. U vedlejšího stolu seděly dvě čarodějnice a bavily se s pětinohou žábou. U dalšího stolu byl muž se světle oranžovými vlasy a zamyšleně se díval z okna na zamračenou oblohu. Krodo si všiml že měl i světle oranžové oči.

,,Co budeme dělat ?" ozval se Tim.

,,No, nevím. Jestli to byl jen malý oddíl , tak bychom se mohli jít podívat na tu velkou armádu" odpověděl Tarotka.

,,COŽE????? Vždyť minule jsme tak tak vyvázli a ty chceš jít k té velké armádě????" vyjekl Krodo tak najednou že sebou Tim, Tarotka i čarodějnice s žábou trhli. Jedna se k nim otočila.

,,Vy jste byli na území nepřítele ?" zeptala se chraptivým hlasem.

,,Ano, a vy jste na čí straně?" odpověděl nedůvěřivě Tarotka.

,,Já nemám ráda Temné pány. Jednou dokonce zaútočili na Město , od tá doby jsem proti nim." řekla čarodějka . Žába si je pozorně prohlížela. Muž s oranžovími vlasy odthl pohled od oblohy a podíval se na ně.

,,Nechtěla byste se k nám přidat ? " zeptal se Tarotka.

,,Hm..... A co vy vlastně u nepřátel děláte?" řekla čarodějnice.

,,Snažíme se snížit jejich počet" odpověděl Tarotka.

,,Počkejte dohodnu se s ostatními" řekla a otočila se zpět ke svému stolu.

,,Tarotko, ten chlápek s těmi oranžovými vlasy se mi nějak nelíbí" zašeptal Krodo Tarotkovi.

,,Za chvíli stejně půjdeme." odpověděl Tarotka šeptem.V tu chvíli se čarodějka otočila.

,,Bohužel nepřidám se k vám. Právě máme výzkum pětinohých žab. Ale nebojte se nikomu o vás neřeknu" řekla čarodějka a odešla společně s druhou čarodějnicí a žábou.

,,Tak pojďme " řekl Tarotka a stoupnul si. Muž s oranžovými vlasy si také stoupnul a zmizel.

,,Hej Tarotko! On zmizel!!" zděsil se Krodo.

,,Já vím Krodo." řekl Tarotka a vyšel van kde se právě spustil déšť. Venku na ně čekal Ríos.

,,Budeme přespával ve Městě?"zeptal se.

,,Ano , slyšel jsem o dobrém místě." odpověděl Tarotka. Vydali se rychle ulicí protože začala silná bouře a vichřice. v malém domku na náměstí. Ríos si lehl na zahradu , pod střechu . Ráno byly ulice blátivé a všube bylo mokro. Krodo pořád přemýšlel o tom muži ze včerejška. Co mohl tak zajímavého vidět na zamračené obloze? napadlo Kroda.Šli se projít po městě. Krodo byl tak zamyšlený , že narazil do lampy.

,,Krodo, co ti je ? Jseš nějaký divný" řekl Tarotka

,,Pořád přemýšlím o tom chlápkovi ze včerejška" odpověděl Krodo a zvedl se ze země.

,,Co? O čem mluvíte?" zeptal se Ríos.

,,No tam v hospodě byl nějaký divný chlápek s oranžovýma vlasama a očima" řekl Krodo.

,,Jo. A támhle jde" dodal Tim.

,,Aha! Vy myslíte toho co jde směrem sem?" pochopil Ríos.

,,Co ponás asi chce ?" zamyslel se Krodo. Mezitím už došel až k nim.

,,Dobrý den , co po nás chcete ?"zeptal se ho Tarotka.

,,Včera v hospodě jste říkali že jste byli v říši Temných pánů. Je to pravda?" řekl opravdu podivným tónem.

,,Kdo jste ?" zeptal se Krodo.

,,To vás nemusí zajímat." odpověděl a v jeho hlase byla slyšet hrozba. Ríos sklonil svůj zubatý čenich a podíval se dolů na toho chlápka s oranžovými vlasy.,,Ale zajímá nás to"zavrčel.

,,Odpovězte mi na moji otázku"nenechal se odbýt

,,Ano byli jsme tam. A teď nám řekněte kdo jste " ozval se Tarotka.

,,Jmenuji se Sirius " odpověděl

,,A co dál? Kdo jsou vaši rodiče, nebo něco takového! Potom vám řekneme něco o nás!" vyhrk Krodo.

,,Mému otci všichni říkají Temný pán. Stačí?" odpověděl Sirius.

,,????" řekl Krodo

,,A vy nás necháte zabít?" zeptal se Tarotka a ruku nepatrně posunul k meči.

,,Ne. Jenom mně zajímalo kdo vybyl pátý oddíl. Zasloužíte si uznání , byl to silný oddíl" řekl Sirius

,,Uznání? Za to že jsme vám vybili vojáky? To je šílené!!!"

,,Víte můj otec se o mně vůbec nezajímá. Je mu jedno na čí jsem straně." řekl Sirius.

,,Takže vám je jedno co se děje s armádou?" užasl Krodo.

,,Ano. Jenom se potuluji okolo a pozoruji kdo útočí a jak boj dopadne" řekl Sirius a usmál se.

,,Aha. A co teď budete dělat ? Souvisí to s námi ?"zeptal se Tarotka.

,,Jestli chcete můžu vám obstarávat informace. Nemám totiž svého otce nějak v lásce." odpověděl Sirius

,,Ano, informace by se nám hodily." řekl Tarotka.

,,Tak dohodnuto. Mě se dá věřit. Ale teď už musím jít" řekl Sirius a zmizel.

,,Jak to dělá?" zeptal se Krodo Tarotky.

,,Asi se učil magii." odpověděl Tarotka.

,,A dá se mu věřit?"

,,Ano. Doufejme"odpověděl Tarotka.

Krodo tomu pořád nemohl uvěřit. Potkali syna Temného pána a on jim bude dodávat informace! Máme obrovské štestí, napadlo Kroda.Co když nás chce podrazit ? Přecejen to je syn Temného pána." řekl Krodo.

,,Kdyby nás podrazil , tak by toho do konce života litoval."

,,Já mu věřím. " ozval se Tim.

,,Proč ?" zeptal se Krodo. Pomalu šli dál rozblácenou ulicí.

,,Přestantě konečně pořád mluvit. Jestli jste si nevšimli tak se na nás už dlouho dívají tamti dva bojovníci, a nedívají se zrovna nadšeně." řekl Tarotka. Po chvilce ticha si všimli , že jeden z bojovníků k nim pomalů kráčel.

,,Hej ! Vy se mi vůbec nelíbíte. Jste divní. A ještě ke všemu se bavíte s drakem!" zabručel bojovník.

,,Je mi jedno komu se líbím nebo ne. A můžeme se bavit s kým chceme." odpověděl Tarotka.

,,Draci jsou hnusná špinavá stvoření. Není dobré se s nimi bavit. Raději odejděte než vás sežehne na prach." řekl bojovník.

,,Být tebou tak mlčím!!"zavrčel naštvaně Ríos a vycenil svoje dlouhé dýkovité zuby.

,,Ty mi vyhrožuješ zrůdo ?"ušklíbl se bojovník. Ríos se už připravoval ukousnout mu hlavu a zadupat ho do země.

,,Ne. Neútoč na něj. Chce tě jenom vyprovokovat. Potřebuje nějaký důvod , aby tě mohl zabít." zarazil Ríose Sirius , který se právě objevil.

,,Mě nezabije!!" sykl naštvaně Ríos.

,,On ne, ale těch dalších osm co čekají za rohem ano." řekl Sirius. Bojovník se tvářil ohromeně a překvapeně.

,,Kdo tě sem vyslal ?" zeptal se Sirius bojovníka.

,,Temný pán."odpověděl bojovník.

,,Který?"

,,Já nevím!!! Prostě za mnou přišel posel a říkal že mám zabít draka Ríose. Víc nevím"

,,Proč by mě chtěli zabít?"

,,Mohu jít?"zeptal se bojovník.

,,Ty se nebojíš že tě pán potrestá ?" řekl Sirius

,,Všechno lepší než pomsta od vás pane"

,,Dobrá. Teď jdi a nikomu ani slovo!" řekl Sirius a bojovník se rychle vracel k ostatním.

,,Mám dvě otázky. Co tu děláte a proč vám říkal pane?" ozval se Krodo.

,,Vrátil jsem se , protože se k vám přidám. A říkal mi pane, protože mi předtím sloužil." odpověděl Sirius.

,,Tak to je báječné!!!" ozval se Tim.

,,Ano. Teď jsou ve výpravě : hobit Krodo, voják Tarotka, vlkodlak Tim, drak Ríos a syn Temného pána Sirius. To je opravdu dobré!!" řekl Tarotka.

,,Kam půjdeme teď?" zeptal se Krodo.

,,Chtěli jsme se přece podívat na tu velkou armádu, ne?" odpověděl Tarotka.

,,Vím kudy bychom tam mohli nepozorovaně přijít." řekl Sirius.

,,Tak pojďme"zavelel Ríos. Výprava se vydala z města na sever po hranicích zemí Temna a Velkých hor. vvvněkolika klidných dnech cesty se dostali před velkou jeskyni.

,,Kudy půjdeme dál ?" zeptal se Krodo , kterému se temná jeskyně vůbec nelíbila.

,,Musíme do jeskyně. Je tam tajná cesta , která končí v říši Temných pánů." odpověděl Sirius.

Krodovi se nechtělo do temné a mokré jeskyně nechtělo , ale nakonec se rozhodl že překoná svůj strach.Po chvíli cesty jeskyní toho začal litovat.Země byla sice rovná ,ale ze stropu padaly kapky vody. Cesta byla široká , takže se i Ríosovi šlo dobře.

,,Jak dlouho tudy půjdeme?" zeptal se Krodo.

,,Tak asi týden."odpověděl Sirius.

,,Chce se mi spát. Kdy se zastavíme ?"zeptal se znovu Krodo.

,,No tak Krodo! Chvíli chůze snad ještě přežiješ !"řekl Tarotka. Sirius šel vepředu , za ním Tim, potom Krodo s Tarotkou a jako poslední Ríos. Svítili si pochodněmi. Krodo si všiml že na stěně kousek od něho se něco pohlo. Byl to asi dva metry velký pavouk ,a skočil po Krodovi. Krodo vyděšeně vykřikl a Tarotka hned přiskočil , a sekl do pavouka mečem.

Pavouk se chtěl zakousnout do Krodovy nohy , ale netrefil se. Najednou přiletěla podivná zářící koule a srazila pavouka na stěnu. Pavouk dopadl na záda a otočil se směrem odkud přiletěla koule. Stál tam Sirius. Jedním pohydem ruky vyčaroval další kouli a hodil ji po pavoukovi. Zasáhla ho do nohy. Pavouk podivně zasyčel a rychle odkulhal pryč. Krodo ležel na zemi.

,,Není ti nic ?" zeptal se Tim.

,,Je to dobrý. Akorát mě bolí noha." odpověděl Krodo a sedl si.

,,To bude dobrý. " řekl Tarotka.

,,Půjdeme dál , anebo tady počkáme až bude Krodovi lépe?" zeptal se Ríos.

,,Raději počkáme. Siriusi , co to bylo za pavouka ?" řekl Tarotka.

,,To byl jeskynní pavouk. Moc jich tu není. Dalšího už asi nepotkáme." odpověděl Sirius.

,,Takže teď přespíme ?" zeptal se Tim.

,,Ano. Někdo musí držet hlídku." odpověděl Tarotka.

,,Já budu hlídat." řekl Sirius. Ostatní si sedli nebo lehli. Měli zhasnuté pochodně , aby světlo nepřilákalo pavouky. Krodo se krásně vyspal a už ho nebolela noha. Když se probudil , zjistil , že vedle něho leží vlk. Tarotka držel pochodeň a bavil se s Siriusem.

,,Už je to lepší Krodo ?" zeptal se Ríos.

,,Jo. Noha už mě nebolí." řekl Krodo. Vlk si stoupl zvedl uši a zívl.

,,Je ráno, nebo večer?"zeptal se ospale.

,,Nevím." odpověděl Krodo, který už uměl jazykem vlkodlaků.

,,No sláva! konečně jste vzhůru. Měli bychom už jít." řekl Tarotka.

,,Proč jsi jako vlk ?" zeptal se Krodo Tima když šli dál.

,,Takhle se mi jde lépe a vidím i ve tmě"odpověděl Tim. Cesta se nořila stále hlouběji do země.

,,Teď už musíme být ve středu země." ozval se Krodo.

,,Vždyď už neklesáme. Tak nepřeháněj Krodo." řekl Tarotka. Po několika dnech cesty uslyšeli hučení vody.

,,Tady teče řeka ?" zeptal se Krodo Siriuse.

,,Ano. Musíme překročit podzemní Bezejmenou řeku." odpověděl Sirius.

,,Já jsem myslel , že ta řeka teče jen nahoře !" řekl překvapený Krodo.

,,Před Velkými horami se rozdvojuje. Jedna část teče nahoře a druhá dole." řekl Sirius. Po nějaké době dosli k řece. Tunel, kterým procházeli se tu střetával s jiným ve kterém tekla řeka.

Velmi široká řeka.

,,To budeme plavat ?" zeptal se Krodo.

,,Aspoň se konečně umyju"

,,Muíme přeplavat na druhou stranu. Řeka je tu dost hluboká, a pozor ať vás nestrhne proud." řekl Sirius.

,,Jestli chceš vezmu tě na záda." řekl Ríos Krodovi.

,,Díky.Nevím jak bych to s tou bolavou nohou zvládl" ulevil si Krodo. Krodo nasedl Ríosovi a za chvilku se dostali na druhou stranu řeky. Sirius přešel řeku suchou nohou. Na druhé straně slezl Krodo ze zad Ríose. Tim se vesele cákal ve vodě.

,,Pojďte už !" popohnal je Tarotka. Tim se konečně vycákal a celý mokrý vylezl z vody.

,,To bylo super!!!"

,,Jak dlouho ještě půjdeme ?"zeptal se Krodo.

,,Půjka cesty je za námi. Teď tunel pokračuje na sever do Severních zemí , tam odbočuje do říše Temných pánů."odpověděl Sirius.

,,To půjdeme zase na sever ?" zeptal se otráveně Krodo.

,,Vždyď jsme tam ještě nebyli!"

,,No, já a Ríos už jsme tam byli." řekl Krodo.

,,Ano. Ještě s ostatními pro Meč Moci"

,,Meč Moci? A našli jste ho?" zeptal se se zájmem Sirius.

,,Nebyl tam. Hledali jsme ho v Tmavé věži."

,,To by mně zajímalo jak to že tam nebyl" zamyslel se Tarotka.

,,Vy se bavíte o tom super meči , že?"

,,Ano"

,,Slyšel jsem , že nějaký bojovník ho vzal. Potom plul přes Velký oceán a tam ho i s mečem sežrala obrovská vodní příšera."řekl Tim. Všchni se hned zastavili když to řekl.

,,Je to pravda ?" zeptal se Sirius.

,,Kde jsi to slyšel ?"

,,Nevím jestli je to pravda. A slyšel jsem to od jednoho mého kamaráda."

,,A kde je ten tvůj kamarád ?" znovu se zeptal Sirius.

,,Přidal se do armády Temných pánů.Myslím že zrovna do toho oddílu , který jsme zničili."

,,Tak. Přestaňme mluvit. Měli bychom se vyspat. Kdo bude mít hlídku ?"ukončil rozhovor Tarotka

,,Já se o to postarám"řekl Tim. Všichni , až na Siriuse a Tima si lehli nebo sedli. Sirius vypadal opravdu zamyšleně. Asi ráno, když se probudili byl Sirius pryč.

,,Kde je?"

,,Možná šel dál. Měli bychom jít dál. Šli mnoho dní a Sirius byl pořád pryč. Najednou uviděli v dálce světlo, to byl konec tunelu. Krodo byl tak šťastný a narazil do Siriuse který se před ním objevil. ,,Promintě měl jsem hodně práce. U vchodu do jeskyně stojí stráže, asi se o nás dozvěděli." řekl.

,,Tys jim o nás řekl !" vyhrkl Krodo a zvedl se ze země

,,Ne. Byl jsem zjistit co se nahoře děje. Armáda vpadla do země Nemrtvých." řekl Sirius.

,,Takže už to začalo." ozval se Tim, už v lidské podobě.

,,Co začalo ?"

,,Válka. Temní pánové chtějí ovládnout celou Krajozem." odpověděl Tarotka.

,,To by nám mohlo docela pomoct. Teď když je armáda na jihu, nikdo to tady nebude hlídat." řekl Krodo. Po chvilce chůze e dostali ven z tunelu. Stráží se hned zbavili.

,,Tady je tak, tak,tak, HNUSNĚ!!!!" řekl Krodo. Všude v okolí byla rozpukaná černá země. Vdálce byli vydět obrysy mohutných sopek. Ale protože byla noc , tak toho víc neviděli.

Krodo, Tim a Ríos se rozhlíželi okolo. Tarotka zkoumal stopy na zemi a Sirius nepřítomně zíral do stínu opodál. Krodo si všiml Siriusova pohledu a podíval se taky na stín. Něco se v něm pohlo. Tarotka přestal skoumat zem a podíval se do stínu také. Ze stínu vykočil temný grif na Siriuse. Sirius se skrčil a grif ho přeskočil. hned jak dopadl na zem zavrčel a připravil se k dalšímu skoku. Ale Sirius byl rychlejší udělal nějaké kouzlo a grif zůstal na místě a mohl pohnout pouze hlavou.

,,Co to je ?" zeptal se Tim.

,,To je temný grif. Nevědí o nás." odpověděl Sirius. Grif začal šhubat hlavou ,ale kouzlo bylo ilné.

,,Jakto že o nás nevědí ? Vždyť na nás poslali grifa !!"řekl Krodo.

,,Kdyby tu někde byli tak by tu nebyl ten grif. Grifové se bojí temných bojí." vysvětlil Sirius.

Mávl rukou a grif byl volný. Vrhl vražedný pohled ne Siriuse.

,,Být tebou tak odejdu. Já jsem syn Temného pána."řekl Sirius nějakou cizí řečí.Po jeho slovech grif ustrašeně couvl a odběhl pryč.

,,Měli bychom jít dál. Bylo by dobré kdyby jsme se zbavili Temných pánů." ozval se Tarotka.

,,Budu asi muset odejít. Pomohl jsem vám , ale teď se vrátím zpět na svou stranu." řekl Sirius.

,,Já věděl že nás zradíš!! Nedá se věřit synovi Temného pána !!!!" vykřikl Krodo.

,,Nikomu o vašem plánu neřeknu. Zajímalo by mně jak to skončí." řekl Sirius ušklíbl se a zmizel.

,,Už se těším až s ním budu bojovat!! Celé to na nás hrál. A získal od nás informace o Meči Moci!!!"

,,No to je už teď jedno. Teď půjdeme do nějaké vesnice , kde si seženeme nějaké oblečení. Potom se vmííme do davu. Ríos se někam schová." řekl Tarotka.

,,Znám jednu paní co nemá ráda Temné pány, ale bydlí tady. Je to moje teta. Pomůže nám." ozval se Tim.Vydali se za Timovou tetou. Ríos zůstal v tunelu. Když dorazili k domu kde bydlela bylo už ráno. Místo tmy bylo okolo šero. Tim zaklepal na dveře. otevřela jim starší paní.

,,Time! konečně jsi přišel !"uvítala Tima.

,,Teto, potřebovali bychom nějaké oblečení" řekl Tim. Dala jimnavýběr mnoho oblečení. Všechno bylo černé. Když se oblékli vyšli ven do malého mětečka. Cestouje zastavil rytíř na koni. Prohlédl si je a jel dál. Potom k nim přiskočil malý mužík.,,Temní pánové jsou tyrani!" zakřičel. Z opodál spojící skupinky rytířů jeden vyjel a chytl mužíka za rameno a zvedl ho ze země.,,Co s ním mám udělat pane ?" zeptal se otatních. Krodo poznal mezi rytíři Siriuse. Ten si jich ale nevšímal. ,,Dejte ho do vězení" řekl Sirius. ,,Zvrhněte je!!!!!" zařval mužík ze všech sil. Rytíř co ho držel s ním zatřepal a odjel.vPotom se vydali dál městečkem. Už bylo poledne ,ale nesvítilo slunce. Všude bylo šero a zima. Šli dál až za mestečko.

,,Je tu zima" postěžoval si Krodo.

,,Jsme hodně na severu. Co budeme dělat teď ?"řekl Tim.

,,Jsme hodně slabí. Asi se vrátíme zpět a řekneme našim co jsme zjistili."odpověděl Tarotka.

Vydali se za Ríosem. Ríos už čekal. Jeskyní zpátky nešli. Rozhodli se že poletí na Ríosovi k Velkým horám , přeletí je a budou v Zemi Nikoho. Od tama se dostanou do táboru armády.

Letěli velmi dlouho , občas pod sebou zahlédli hlouček jezdců. Cesta byla bez problémů a za týden se dostali do táboru armády. Všude tam chodili vojáci. Připravovali se ,že vyrazí do bitvy.Přistáli na nádvoří. Tarotka šel vše oznámit velitelům a Krodo, Tim a Ríos zůstali venku.

,,Tak už jste se vrátili" řekl Perik, který právě přišel. ,,A máte s sebou hnusného vlkodlaka. No fuj"

,,Co urážíš!?! Tim nám zachránil životy a je náš spojenec!!" vykřikl Krodo.

,,Ale, ale ty obhajuješ hnusného nemrtvého ?"pokračoval Perik.

,,Nech toho Periku." ozval se jeden voják a zastavil se u nich.

,,Mlč nebo z tebe udělám mrtvého!"

,,Och i hnusná dračí potvora umí mluvit!!" podivil se Perik.

,,Jestli je Ríos hnusná dračí potvora, tak ty jseš hnusná lidská potvora." ozval se Tim

,,Všechno je lepší než být smrdícím nemrtvým" ušklíbl se Perik.

,,Už máš problémů dost Periku. Tak toho nech. Není dobré si proti sobě poštval Draka a vlkodlaka." řekl voják.

,,Být tebou tak mlčím. Tohle je moje věc."vyštěkl Perik. Krodo se bál , aby náhodou Ríos nezačal být hodně naštvanej. Tim byl v naprostém klidu.

,,A vy teď vypadněte! Tohle je prostor armády! Ne nějakých zrůd!!!" vykřikl Perik tak nahlas že se všichni kolemjdoucí vojáci otočili.

,,Tím pádem musíš jít taky." řekl klidně Tim. Perik naštvaně vytasil meč a sekl po Timovi. Tim naštěstí stačil uskočit.

,,Co blbneš Periku??!!" ozvalo se z okolních vojáků. Tato hádka přilákala velkou pozornost.

Ríos chytl Perika do tlapy. Perik vyděšeně upustil meč. Najednou z nedalekého stínu někdo vystoupil. Měl na sobě plášť a kápi.

,,Velmi zajímavé. Takže vy se pobijete sami mezi sebou ?" řekl. Krodo ten hlas poznával.

,,Siriusi!! Ty hnusáku já tě zabiju!!!" vykřikl Krodo. Několik vojáků vytasilo meč. Byl tady nevítaný host. Sirius shodil kápi. Jeho jasně oranžové vlasy na slunci zazářily.

,,Nevěděl jsem že jsi tak tatečný." podivil se. Ríos zatím pustil Perika na zem.

,,Kdo jste ?" zeptal se jeden z vojáků. Všchni měli v rukou meče a byli přichistáni k boji. Trochu je zaráželo že Sirius neměl žádnou zbraň.

,,Co po nás chceš ?" zeptal se Tim.

,,Chtěl jsem té vaší supr armádě ukázat že je velmi nezabezpečená. Tady je celá armáda, a přesto se sem jeden nevinný člověk beze zbraně může dostat." odpověděl Sirius.

,,Je tu problém. Ty nejsi nevinný člověk a umíš se pomocí magie kdekoliv objevit."

,,No tak to je všechno. Jo, mám vás srdečně pozdravovat od otce." řekl Sirius a zmizel.

,,Kdo to byl, a kdo je jeho otec?" zeptal se Kroda jeden z vojáků.

,,To byl Sirius , syn Temného pána." odpověděl Krodo. Po jeho slovech si začali vojáci šeptat a pomalu se rozešli. Dva vzali Perika, aby nikomu neublížil.

se vrátil Tarotka.

,,Zatím nebudeme nic dělat. Armáda vyrazí do Zemí temna." řekl.

,,takže máme volno ?" zeptal se Krodo.

,,No , asi zajdeme do Hlavního města. Budeme držet spolu." odpověděl Tarotka.

,,Já ale odletím. Musím varovat ostatní draky." řekl Ríos. Rozloučil se a odletěl. Ostatní šli do Hlavního města.

,,Tak dobrá. Sraz bude na velkém náměstí, u sochy skákajícího kentaura." řekl Tarotka. Tim šel s Krodem. Tarotka někam odešel.

,,Je to tady hezké." řekl Tim.

,,Já jem tady poprvé."

,,Já taky."

,,Co budeme dělat?" zeptal se Krodo

,,No , já bych se procházel." odpověděl Tim. vydali se městem. Přešli Velký most a procházeli se . Najednou k nim přišla nějaká mladá holka.

,,Ahoj!! Chcete provést po městě ?"zeptala se a usmála se.

,,No...hodilo by se nám to. Vůbec to tady neznáme." odpověděl Krodo.

,,Bezva!! Jmenuji se Nicolina Zychová. Pojďte!!!" řekla a zatáhla Kroda za ruku. Provedla je snad všemi ulicemi v Severní části. Schylovalo se k večeru.

,,Tak díky že jsi nás provedla , ale už musíme jít." řekl Tim.

,,No dobrá. Doufám že tu budete často!!! Musím vám ukázat Jižní část!" rozloučila se Nicolina a odešla.

,,Myslím že jsme udělali rekord. Tak rychle asi nikdo Severní část neprošel." řekl Krodo.

,,Jo. Už necítím nohy." postěžoval si Tim.

,,Tak. Teď pojďme na velké náměstí " řekl Krodo. Po chvilce chůze se dostali na náměstí. Už se schylovalo k večeru. Tarotka tam už čekal.

,,Co budeme dělat teď ?" zeptal se ho Tim.

,,Asi půjdme varovat elfy do Kroklinky." odpověděl mu Tarotka.

,,Elfové to už ví "

,,Kdo to řekl?" zeptal se zmetený Krodo.

,,Já " odpověděl mu Kegolas, který právě přišel.

,,Kegolasi!!!" řekl Krodo.

,,?" ozval se Tim

,,Byli jsme spolu na výpravě pro Meč Moci." vysvětlil Krodo

,,Nevíš kde je Karagorn? Už ho dlouho hledám" zeptal se Kegolas.

,,Slyšel jsem že nějaký dobrodruh Karagorn byl viděn na jihu v pouštích." odpověděl mu Tarotka.

,,Jsem tu jenom na skok. A kde je Ríos?" řekl Kegolas

,,Ríos letěl za otatními draky" odpověděl Krodo.

,,Slyšel jsem že jste potkali Siriuse, toho syna Temného pána."

,,Ano"

,,Dávejte si na nj pozor. Dokáže ovlivnit mysl. Možná proto jste si nemysleli že vás může podrazit. Tak bacha na to. No a já už musím jít zdar!" řekl Kegolas Tak proto jsme mu věřili!!" řekl Krodo. Najednou se ozvala veliká rána a Krodo, Tim a Tarotka se propadli hluboko do země. Byla tam naprostá tma.

,,Co se stalo??"

,,Nevím."

,,Propadli jsme se někam do jeskyní , které jseu pod celou Krajozemí. Jsou ale strašně hluboko."

,,Vždyť jsme byli ve městě!"

,,AU!!! Který dobytek mi šlápl na nohu?!"

,,Dobrý den"

,,Kdo to řekl?"

,,Já."

,,Kdo?"

,,Já , velký čaroděj Brim. To já jsem vás sem dostal pomocí kouzla. Ostatní si ničeho nevšimli."

,,Mohl by někdo rozsvítit světlo?" Najednou se všude roztářily pochodně. Byli v docela hezky zazířené jeskyni. Čaroděj Brim byl starý vousatý člověk.

,,Chci si s vámi zazávodit. Potom vás pustím." řekl a ukázel jim do koutu , kde stáli 4 malí rychlodraci. ,,Kdo zvítězí tomu dám poklad."

,,Musíme souhlasit." řekl Tarotka. Krodo si nasedl na červeného, Tim na modrého, Tarotka na zeleného a Brim na černého rychlodraka.

,,Cíl je na konci tohoto tunelu." řekl Brim a ukázal jim do tunelu.

,,Až řeknu teď tak odstartujeme...................TEĎ!!!!!" zařval Brim a rozjel se. Ostatní ho hned následovali. Kroda už štvalo že je poslední.potom ale dostal geniální nápad.

,,RYCHLÍK SE ROZJÍŽDÍ!!!!" zakřičel, a otočil svého rychlodraka hlavou dozadu. Drak začal chrlit oheň a vzniklá tryska dostala Kroda na první místo. Letěl dopředu jak raketa. To se ale nelíbilo Timovi, kterému Krodo vletěl před nos.

,,Přidej nebo uhni z cesty!!!!"

Asi tam chybí několik slov, ale to je detail.doufám že se vám Krajozem líbí

ptáčci

25. 7. 2004 (20:11) X O

toto jsem napsala, doufám že se vám to bude líbit. Mohl to být krásný jarní den, kdyby se nepřihnalo tornádo. Nak romanticky rozkvetlým údolím poletovaly stromy a kusy chatrčí z nedaleké osady. Několik statečných ptáčků zpívalo jarní písničky, ale to byl opravdu zoufalý nápad , protože tornádo mířilo přímo na ně. Jeden ptáček se jmenoval Pip. Za celé tři roky co byl naživu už pobral rekordní vědomosti (na rozdíl od ostatních ptáčků) a po chvíli přemýšlení usoudil že je načase opustit kymacející se větev, která stále v cestě tornádu. Pip byl nadměrně inteligentní ptáček. Narozdíl od ostatních.

,,PPPÍÍÍÍÍÍPPPPP!!!!!"zapípal, nebo spíše zařval na ostatní ptáčky, kteří byli nebezpečně blízko konce větve, která sebou házela ve větru jako divoký býk.

,,PPPPPPÍÍÍPPPP!!!"odpověděl řevem do sílícího větru nejbližší ptáček. Znamenalo to : proč odcházet , když je tak krásný jarní den!!! A ten vánek je tak příjemný!!!.

Pip se zamyslel nad větou : A ten vánek je tak příjemný. Mu to spíše připadalo jako sedět na kapotě formule. Nakonec usoudil že ostatní ptáčci mají nižší inteligenci a nechal se unést správným větrem na klidnější stranu údolí. Zanedlouho kolem něj proletěla ohromnou rychlostí větěv s ostatnímy ptáčky. Vší silou se drželi a radostně vykřikovali : super, to je boží a a je to ZADARMO. Pip zamyšleně sledoval jak větev stoupá nahoru po tornádu. Pip byl zvláštní ptáček. jako jediný se dokázal nad něčím zamyslet , anebo se na něco zamyšleně dívat.

Vození se na tornádu, to byla oblíbená hra ptáčků. Tornáda nebyla v tomto kraji vzácná. Pipa už ale stále klidné údolí (s vyjímkou pravidelných tornád) začínalo nudit. Rozhodl se že odletí pryč. Hodně daleko od : klidných údolí, tornád chatrčí a osad těck primitivních podivnýck opic co si říkají Lidé a hlavně daleko od ostatních ptáčků , kteří považují za vrchol zábavy vozit se po větvi a nechat se vynášet do výšky tornáda. Už několikrát viděl nad údolím letět nějaké ptákům podobné tvory a chtěl se k nim přidat. Protože si vedl kalendář tak věděl že další den poletí.

Tornádo se s mohutným hučením vrhlo na chatrče v osadě.Pip zalitoval svých kamarádů, kteří nyní sloužili jako beranidlo a ničili chatrče a cesty. Obyvatelé osady takovéto ptáčky-ničitele na větvých nazívali: Služebníci pekelných tornád.

Protože se kolem něj utišil vítr, lehl si Pip do měkké trávy a než usnul přemýšlel o dalším dnu.

Brzo ráno letělo asi deset orlů nad klidným a romantickým údolím, poněkud poničeném tornádem. Jeden z nich, mladý orel se jmenoval Hele Pták. Orlové si totiž dávali jména podle toho co řekli lidé ,když kolem nich nízko proletěli. Nejstarší vůdce hejna se jmenoval Rychle Schovej Ryby. Předtím se jmenoval: Rychle Schovej Ryby Letí Sem Orel. Zdálo se mu to ale moc dlouhé a tak si jméno krátil.

Najednou k orlici Pomoc Orel přiletěl malinkatý ptáček. Byl to Pip. protože se mi nechce vám to všechno překládat, budou od teď ptáci mluvit jako my.

,,Mohl bych se přidat k vašemu hejnu, a letět s vámi?" zeptal se Pip.

,,Zeptej se Rychle Schovej Ryby. Je to vůdce hejna."odpověděla Pomos Orel.

,,Který to je?"

,,Ten hned vepředu." Pip doletěl k Sáhnu Si Na Něj.

,,Vy jste Rychle Schovej Ryby?" zeptal se Pip

,,N to je ten vedle. Já jsem Sáhnu Si Na Něj." odpověděl orel a hlavou pokynul k Rychle Schovej Ryby.

 

 

 

jjjjjjjjjjjjjjjj

25. 7. 2004 (20:19) X O

+ novinka: Wigmor zdrceně dosedl na židli. Ojevil se problém který tu už dlouho nebyl. Záhadné a neuvěřitelné Čelisti Fantazie se znovu objevily. A kvůli nim i válka.

,,Pane, pochopte to!! S Čelistmi budeme mocní!! Musíme je získat!!" vyhrkl muž ,který právě přišel. Archerius už něvědel co mu ,a ostatním říct.,,Copak to nemůžete pochopit ? Válka se skřety nás velmi oslabila , další válka by nás už totálně zničila !!"

,,Vy jste král Norfinské vysočiny , vy jí musíte pomoct získat moc!" nedal se odbýt mužík.

,,Když jsi tak chytrý tak si je jdi vybojovat!!! Hledají je nejmocnější armády světa!!! My jsme proti nim jen malá zakrslá muška!! Podle legendy jsou Čelisti Fantazie chráněny , a to velmi dobře. Nemáme šanci je najít !!" řekl naštvaně Archerius.

Mužík pokrčil rameny a odešel. Byl jedním z mnoha , kteří chtějí čelisti získat. Král Archerius si nechal zavolat svého pobočníka.

,,Ano pane ?" zeptal se pobočník Křepelka.

,,Už mně štvou ti lidé co chtějí ty hrozné Čelisti. Proto jsem se rozhodl že odsud odjedu a sám je budu hledat."

,,Ale pane! Jenom sám?" vyjekl překvapeně pobočník Křepelka.

,,Možná s sebou někoho vezmu, ale né moc. Naše výprava musí být nenápadná.